บริษัท ไอยมิตร จำกัด
88 อาคารปาโซ่ ทาวเวอร์ ชั้น15 ยูนิตเอ ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

เบอร์โทร : +66(2)236-1188  แฟกซ์ : +66(2)236-9688
อีเมล์ : info@i-mit.co.th

:: แผนที่บริษัท ::
 
I-MIT COMPANY LIMITED
88 PASO Tower, 15th/F, Unit A, Silom Road, Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500

Tel : +66(2)236-1188   Fax : +66(2)236-9688
E-mail : info@i-mit.co.th

:: Map Location ::
 
 
 
Name :  
Message :  
 
Email :  
 
Subject :  
 
Telephone :